Kto je váš ROLFER?

Mgr. art. Juraj Korec, ArtD. je absolventom Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Od ukončenia magisterského štúdia v odbore pedagogika moderného tanca (2002) pôsobil ako performer, choreograf a pedagóg v popredných europských tanečných divadlách. Počas svojej umeleckej kariéry získal mnohé medzinárodné ocenenia. Vďaka štúdiu metódy ROLFING® v nemeckom Mníchove sa v roku 2011 stal prvým certifikovaným rolferom™ na Slovensku. V rokoch 2013-2014 bol členom študijnej skupiny: Advanced movement studies, pod vedením francúzskeho vedca a terapeuta Huberta Godarda. Inšpirovaný hlbším štúdiom somatických prístupov k telu absolvoval doktorandské štúdium na tému Telo v kontexte tanečnej performancie na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre tanečnej tvobry, kde pokračuje vo výskume danej problematiky. Dhoročná terapeutická prax a štúdium neurálnej a viscerálnej mobilizácie ho v roku 2022 priviedli k intenzívnému certifikovanému programu Dr. Ida Rolf Institute® Europe v Mníchove, vďaka ktorému sa stal Advanced Rolfer®, jediným na Slovensku.

„Intenzívna práca s vlastným telom v tanci a denné praktizovanie jógy prebudili môj záujem o pohybové terapie. Počas rokov skúseností v tanečnej profesii som bol často nútený vyhľadať zdravotnú pomoc. Proces, ktorý som zažil v sérii 10 Rolfing stretnutí zmenil môj život od základov. Rolfing mi vrátil moje telo, vyliečil ma z chronických bolestí vzniknutých jednostrannou záťažou a výrazne rozvinul telesnú, psychickú a emočnú kapacitu môjho tela. To všetko boli impulzy, ktoré ma priviedli k štúdiu systému Rolfing. Po viac ako desiatich rokoch práce s klientmi a klientkami v systéme Rolfing, štrukturálna integrácia, sa moje znalosti a zručnosti rozvinuli a dovolili mi objaviť hĺbku komplexnosti totho výnimočného prístupu k ľudskému telu a jeho pohybu.“

Certifikovaný Rolfer® ukončil štúdium metódy ROLFING® zastrešené Dr. Ida Rolf Institute Europe, ktorá poskytuje tréning, certifikáciu a dalšie vzdelávanie pod vedením amerického inštitútu Rolfing Institute of Structural Integration“ založeného Dr. Idou Rolfovou v roku 1971. Hĺbka a rozsah tohto certifikačného programu garantujú vysokú odbornosť. Rolfer je terapeutom, ktorý je školený vidieť vzťahy medzi svalmi, spojivovými tkanivami a kostrovým systémom v koncepte interakcie celkovej štruktúry tela a gravitácie. Váš rolfer je dobre trénovaný špecialista s vysokou úrovňou vedomostí, ale tiež s výnimočnou citlivosťou a zručnosťou naplniť potreby klientov.

Certifikovaný Advanced Rolfer® ukončil študijný program, ktorému predchádzalo kontinuálne kreditové vzdelávanie a roky praxe. Ukončením tohto programu sa certifikovaný rolfer stáva pokročilým odborníkom so znalosťami a zručnosťami potrebnými pre poskytovanie rolfing stretnutí so špecializovanou expertízou zahrňujúcou medziodborové náhľady a schopnosťou aplikácie aktuálnych poznatkov v oblasti prístupu k telu.