Ako funguje?


Štrukúru tela ovplyvňuje počas života mnoho faktorov. Je to nielen genetické dedičstvo, ale aj životospráva a pohybové návyky, vrátane osvojeného drženia tela. Výrazným vonkajším faktorom sú tiež traumatické zážitky (úrazy, fyzický alebo emocionálny stres). Spojivové tkanivá – fascie reagujú na všetky tieto faktory zmenou štruktúry vlákien. Tie časti fasciálnej siete, ktoré vplyvom spomínaných faktorov stuhnú, tak zabraňujú určitemú pohybu. Následne sa v tele vytvára nový – kompenzačný pohybový vzorec, ktorý v interakcii s gravitáciou mení celkové postavenie tela, jeho tvar a funkciu. ROLFING® pomocou techniky dotykovej manipulácie fasciálnej siete tieto stuhnuté časti uvoľ ňuje a tak napomáha telu nájsť efektívnejšie vyváženie v rámci gravitácie.

Jednou z hlavných myšlienok metódy ROLFING je, že poloha kostrového systému je daná dĺžkou a napätím svalov a spojivových tkanív, ktoré sú na neho pripojené. Predstaviť si to môžeme na príklade kempingového stanu (starší typ „A“). Stan nedržia tyče, ale stanové šnúry, respektíve ich napätie. Rovnaké to je aj v našej telesnej štruktúre. Zakrivenie chrbtice, postavenie panvy, postavenie hlavy, alebo tvar klenby nohy sú dané napätím svalov a spojivových tkanív, ktoré sa ku kostiam upínajú. ROLFER™ je terapeutom, ktorý je školený vzťahy medzi svalmi, spojivovými tkanivami a kostrovým systémom vidieť a pomáhať ich meniť. Pomalým hlbokým tlakom rúk a jemným pohybom určitých svalov klienta pomáha ROLFER znížiť priľnavosť vzájomne susediacich svalových partií. Tým znížuje ich napätie a tak dáva možnosť telu zmeniť kompenzačné pohybové vzorce. Terapeutický proces vedie k novému usporiadaniu celkovej telesnej štruktúry klienta a umožňuje trvalé zmeny v organizme. Výsledkom býva nielen vyliečenie bolestných telesných symptómov, ale aj celkové zlepšenie zdravotného stavu.