Ako vyzerá terapeutický proces?

Terapeutický proces pozostáva zo série stretnutí. Každé stretnutie trvá 70 – 90 minút a venuje sa určitej telesnej štruktúre, špecifickej koordinácii a jej významovej téme. Medzi jednotlivými stretnutiami sa vyžaduje jedno až trojtýždňová prestávka, počas ktorej má klient a jeho telesný systém čas na adaptáciu navodených zmien. Súčasťou každého stretnutia je úvodný rozhovor a analýza štruktúry tela klienta (body reading). Tie sú základom pre vytvorenie stratégie terapeutického procesu, ktorý vedie vyškolený špecialista – certifikovaný rolfer®.

Rolfer pracuje s klientom na jeho individuálnych potrebách dotykovou mobilizáciou spojivových tkanív (fasciálnej siete) a neurosvalovým navodzovaním efektívnejších pohybových vzorcov.