V čom je jedinečný?

Jedinečnosť metódy ROLFING® spočíva v jej komplexnom prístupe k ľudskému organizmu. Východiskom je uvoľňovanie fasciálnej siete, ktorá prepája všetky časti tela do jedného celku. Obnovenie pružnosti fasciálnej siete zlepšuje pohyblivosť a prirodzené vyváženie tela. To priamo ovplyvňuje nielen funkciu pohybového, ale aj nervového, tráviaceho a obehového systému. Má teda účinok na celkový zdravotný stav organizmu.

ROLFING prináša zmeny vo vnímaní samého seba. Pomáha eliminovať pocity stresu či úzkosti. Výsledkom je emocionálna rovnováha, vnútorný pokoj a nárast zdravého sebavedomia.

Somatický systém ROLFING má aj edukačný charakter. Upriamuje pozornosť klienta na dosiahnuté zmeny. Pomáha mu lepšie vnímať a pochopiť významové rozdiely medzi starými a novými pohybovými vzorcami, či zmeny v držaní tela. Tým umožňuje, aby si klient navodené zmeny udržal dlhodobo.