Dr. Ida P. Rolfová

Dr. Ida Rolfová bola prvou ženou v Spojených štátoch, ktorí získala titul PhD. v odbore biochémia. Štúdiom alternatívnych liečebných metód ako homeopatia, osteopatia, chiropraxia, ale tiež štúdiom jógy dospela k objavu, že gravitácia je dôležitým elementom, ktorý priamo ovplyvňuje štruktúru ľudského tela, jeho koordináciu, priestorové vnímanie a jeho vyjadrovacie schopnosti. Dr. Ida Rolfová vyvinula metódu, ktorá usporadúva štruktúru ľudského tela tak, aby bolo schopné využiť gravitačnú silu efektívnejšie. Túto metódu nazvala štrukturálna integrácia.

Ambíciou Dr. Idy Rolfovej bolo priniesť štrukturálnu integráciu, čo najväčšiemu okruhu ľudí. Začiatkom 70. rokov minulého storočia založila v meste Boulder v USA The Rolf Institute® of Structural Integration, kde sa po zvyšok svojho života venovala vyučovaniu techniky štrukturálnej integrácie. Neskôr sa táto technika celosvetovo preslávila ako „ROLFING“. Ida Rolf zomrela v roku 1979 a za sebou zanechala vysoko uznávanú metódu, ktorá sa stála predmetom najnovších výskumov o štruktúre a funkcii ľudského tela. ROLFING sa dnes vyučuje okrem Spojených štátov aj v Japonsku, Austrálii, Južnej Afrike, Brazilii a v Európe (výhradne v Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii).

dokumentárny film o metóde Rolfing

reportáž v TV Markíza

článok na alternativneterapie.sk

článok na artyci.com

článok na zoznam.sk

úvod do metódy Rolfing (EN)