Koľko to stojí?

V zahraničí je somatický systém Rolfing® vysoko oceňovanou a odborníkmi rešpektovanou metódou. Jeho jedinečnosťou je, že terapeutický proces vedie k novému usporiadaniu a vnímaniu telesnej štruktúry klienta, čo umožňuje dlhotrvajúce zmeny v organizme a vo vnímaní vlastného tela.

Na Slovensku praktizuje Advanced Rolfing® exkluzívne len Mgr. art. Juraj Korec, ArtD., certifikovaný Advanced Rolfer®. Po prvom stretnutí uvidíte ako na vás ošetrenie účinkuje a sami sa môžete rozhodnúť, či chcete v sérii pokračovať.

 

Nový cenník pre Advanced Rolfing® stretnutia platný od 14. 4. 2022:

Cena prvého rolfing stretnutia:  €60  

Cena každého ďalšieho rolfing stretnutia:  €79 ***

Cena série 3 rolfing stretnutí: €220 

***Zľavnená cena pre deti a tínedžerov/ky (len v sprievode rodiča) a pre profesionálnych/e tanečníkov/ce a študentov/ky tanca: €49

***Rodinné zľavy po dohode